صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فارسی English
قرارداد فروش


قرارداد فروش (هواپیمای سسنا185 -----موتور ---ملخ----قطعات یدکی)

این قرارداد بین شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شماره ثبت 26534 ،کد اقتصادی 411117189335،شناسه ملی 10260184877 به نمایندگی آقای احمد طمراسی (مدیر عامل) به عنوان فروشنده از یک طرف و آقای ..............فرزند ............ش.ش ...........کد ملی ............. /شرکت ................،به شماره ثبت ..................،کد اقتصادی............. ،شماره ملی...............به نمایندگی ..................به عنوان خریدار از طرف دیگر منعقد می گردد.

  • موضوع قرارداد:

عبارت است از فروش............(..... فروند هواپیما ی سسنا 185--....دستگاه موتور--....دستگاه ملخ—قطعات یدکی)

2-مدت قرارداد:

مدت قرارداد 20 روز کاری از تاریخ ...............لغایت ................می باشد

3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد با احتساب 9% ارزش افزوده.......................................ریال(به حروف.......................) بوده که بصورت یکجا به شماره حساب 2164113301001 بانک کشاورزی شعبه مرکزی قزوین کد 4728 بنام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه واریز می گردد.

4- تعهدات فروشنده :

1-4-انتقال کلیه اسناد و مدارک موجود به خریدار

2-4-اعلام فروش هواپیما به سازمان هواپیمایی کشوری جهت رفع علامت ثبت آن DEREGISTER )

5- تعهدات خریدار :

1-5-رعایت برنامه زمانبندی مندرج در آگهی و شرایط قرارداد جهت خروج کالا از فرودگاه

2-5-معرفی نماینده جهت انجام امورمربوط به دریافت اقلام خریداری شده و امضای اسناد مربوطه

3-5-هزینه های بارگیری ،حمل،عوارض قانونی و 9% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

6- تضمین:

1-6- به منظور حسن اجرای قرارداد وتضمین انجام تعهدات ، ضمانت نامه معتبر و قانونی به شماره ..........مورخ..........به میزان 10% کل قرارداد به مبلغ ..............ریال (فيش واريزي به شماره ...................به مبلغ .......................) از خریدار اخذ گردیده که در زمان پایان قرارداد و پس از تسویه حساب کامل ،به خریدار مسترد می گردد.

7-جرائم:

1-7-. در صورت تاخير در حمل كالا پس از مهلت ارائه شده ، 0.1% از مبلغ پيشنهادي، (به استناد مفاد مندرج در سامانه ستاد )،به عنوان جريمه و چنانچه دريافت كالا از مدت درج شده در سامانه تجاوز نمايد،ميزان جريمه به مقدار 1% مبلغ پيشنهادي به ازاي هر روز خواهد بود كه از محل تضمين حسن انجام تعهدات برنده مزايده كسر ميگردد.

تبصره: چنانچه مبلغ ضمانت نامه تکافوی جریمه متعلقه را ننماید، کسری آن از محل ثمن معامله کسر می گردد و در این صورت خریدار می بایست قبل از خروج کالا نسبت به مبلغ کسر شده نیز اقدام نماید.

8-سایر شرایط:

1-8-خریدار متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت ،مصوب 29 دی ماه 1337 نمی باشد.

2-8-خریدار خود را متعهد به رعایت قوانین پولشویی می داند.

3-8- شرایط ضمیمه قرارداد جزو لاینفک قرارداد می باشد.

9-شرایط اضطرار (فورس ماژور)

1-9-در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده ،رعایت قوانین مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

10-حل اختلاف:

در صورتی که در تفسیر یا نحوه اجرای مفاد قرارداد بین خریدار و فروشنده اختلافی بروز نماید و طرفین قادر به حل موضوع اختلاف از طریق مذاکره نگردند،موضوع با مراجعه به محاکم قضایی حل و فصل خواهد شد.

11- نشانی طرفین:

نشانی فروشنده:

قزوین –جاده قدیم تهران روبروی انبار شرکت نفت –شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

تلفن:33552077-028

دورنگار:33552078-028

کد پستی :3416753314

پست الکترونیک :hnfo@vigehair.ir

نشانی خریدار:

تلفن :

دورنگار:

کد پستی:

پست الکترونیک:

این قرارداد در ........بند و ..........ردیف و ..............تبصره و در 4 نسخه تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای طرفین حکم واحد را داشته و لازم الاجرا می باشد.


خریدار

فروشنده

احمد طمراسی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل


سید محمد باقری باوند پور

عضو هيئت مديره


قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

احتمال حمله ملخ در شش استان كشور

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني (SMS) Safty Managment System در فرودگاه قزوين

اتمام عمليات خط كشي باند، تاكسي وي و رمپ فرودگاه

بومي سازي فيلتر هواپيماي درومادر با همكاري مشترك سازمان هواپيمائي كشور و صنايع داخلي در سال اقتصاد مقاومتي

بالگرد دائمی هلال‌احمر در قزوین مستقر شد

نشست مدير عامل با مديران مجمع نظام صنفي كشاورزي کشور

خبرگزاري ايانا: استقرار دائمي هواپيماي اطفاء حريق در استان فارس

پرواز اولین هواپیمای فوق سبک با موتور انژکتور نصب شده در کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به ایانا خبر داد: وجود پایگاه هواپیماهای خدمات ویژه در استان‌های فارس، خوزستان و گرگان

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزي استان ايلام: مبارزه هوايي و زميني با سن گندم در بيش از 10 هزار هكتار از مزارع اين استان

خبرگزاري ايانا: اخبار عملياتي سال جديد يگان هوايي خدمات ويژه در مصاحبه با مدير عامل

درج اخبار عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه در خبرگزاري فارس

برنامه نوسازي ناوگان هوايي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

دريافت گواهينامه تعمير و نگهداري از سازمان هواپيمايي كشوري

افتتاح DATA CENTER شركت هواپيمايي خدمات ويژه

ارتقاء مدت اعتبار مجوز پروازي شركت هواپيمائي خدمات ويژه