صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ فارسی English
معرفيشرح وظايف :

تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي بر اساس نياز مناطق و اعزام هواپيما و پرسنل عملياتي جهت انجام عمليات

نظارت بر اجراي صحيح روشها و اصول فعاليتهاي برنامه پرواز

پيش بيني و برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي پرسنلي كادر عمليات پرواز

جمع آوري اطلاعات مربوط به عمليات پرواز و حصول اطمينان از موقعيت هاي هواپيما ي در حال پرواز

تهيه جداول و نمودارهاي مربوط به گزارش عمليات و ثبت ساعات پرواز خلبانان در دفاتر مربوط با توجه به آمار ارسالي پايگاهها

تعيين خط مشي و ارائه نظر جهت تدوين رويه ها و مقررات عملياتي بمنظور بالا نگهداشتن استاندارهاي خدمات مورد ارائه

تجزيه و تحليل هاي لازم در زمينه كنترل شبكه پروازي و حصول اطمينان از رعايت جوانب ايمني فني و اقتصادي و ارزيابي قابل تطابق و تجانس فعاليتها با آخرين موازين و استاندارهاي متعارف بين النللي

اجراي مقررات و استانداردهاي پروازي كه از سوي سازمان هواپيمائي كشوري ابلاغ ميشود

تهيه و تدوين و بروز نگهداشتن دستورالعملهاي ايمني پرواز براي انواع هواپيماها با همكاري منابع توليد كننده

انجام امور مربوط به استاندارد باند فرودگاههاي عملياتي و وضعيت باندهاي فرعي

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری