صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ تیر ۱۴۰۳ فارسی English
معرفيشرح وظايف :

آماده نگهداشتن كليه هواپيماهاي موجود شركت جهت انجام هر گونه ماموريت عملياتي .

انجام بازرسيهاي فني لازم از كليه قسمتهاي هواپيما بمنظور تشخيص عيوب و تاييد صلاحيت فني پرواز هواپيما پس از موانع نواقص مربوطه.

اجراي صحيح تعميرات و حصول اطمينان از به موقع انجام شدن آن.

بررسي و برنامه ريزي در مورد ارسال موتور و ملخ و متعلقات اصلي ديگر هواپيما جهت انجام سرويسهاي اساسي .

انجام بموقع سرويس هواپيماهاي شركت طبق برنامه تعيين شده براساس بولتنهاي ارسالي از كارخانجات سازنده هواپيما.

انجام امور فني و تعميراتي با رعايت استانداردهاي مربوطه از نظر مقررات ايمني پرواز كه از سوي ازمان هواپيمائي كشوري و ساير مراجع ذيصلاح تعيين ميگردد.

ثبت و نگهداري اقدامات و تعميرات انجام شده در داخل و خارج از كشور بر روي متعلقات اصلي هر يك از هواپيماها.

بررسي نشريات و بولتنهاي جديد كارخانجات سازنده هواپيماهاي شركت و اجراي دقيق ضوابط جديد.

ايجاد ارتباط با سازمان هواپيمائي كشوري و ديگر ارگانهاي هواپيمائي در داخل و يا خارج از كشور بمنظور دريافت آخرين استانداردها و اطلاعات فني هواپيمائي و ارتقاء سطح علمي و فني پرسنل مديريت مربوطه.

بررسي و تعيين نيازهاي پرسنلي و تدوين برنامه كارآموزي و آموزشي حين خدمت كادر فني در داخل و يا خارج از كشور.

حصول اطمينان از انجام بيمه هواپيماها براساس نياز.


قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری