صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ تیر ۱۴۰۳ فارسی English
معرفيشرح وظايف :

جمع آوري اطلاعات لازم در مورد شركتهاي سازنده و فروشنده هواپيما و ساير تجهيزات و لوازم و كالا و ملزومات مورد نياز شركت اعم از منابع داخلي يا خارجي از كشور.

پيش بيني احتياجات شركت از نظر وسائل و لوازم يدكي هواپيما و ابزارآلات و تاسيسات و ابزار كار پرسنل و همچنين ملزومات اداري و برآورد هزينه هاي خريد با همكاري واحد هاي مربوطه.

انجام بررسي و اقدامات لازم جهت خريد لوازم مورد نياز شركت از قبيل نشريات كتب و نقشه هاي فني و ساير ملزومات كادر عمليات پروازي و مهندسي و تعميرات از داخل كشور و يا از شركتهاي هواپيمائي خارجي طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوطه .

انجام امور انعقاد قرارداد با شركتهاي سازنده و فروشنده هواپيما و لوازم يدكي مورد نياز و انعقاد قرارداد تعميرات موتور ، ملخ و ... هواپيما و تاسيسات و لوازم و قطعات يدكي با منابع داخلي و در صورت ضرورت با كشورهاي خارجي.

پيگيري و اقدامات لازم در مورد بازگرداندن موتور و ملخ و قطعات يدكي هواپيماهائيكه جهت تعمير به خارج از كشور فرستاده شده است.

انجام كليه امور بيمه هواپيما و بيمه حوادث و سرنشين.

ترخيص كالاها و لوازم و قطعات خريداري شده از خارج براساس اصول فني و استانداردها و تحويل آنها با رعايت مقررات و آئين نامه هاي مربوطه.

نگهداري لوازم يدكي و ملزومات و تجهيزات با رعايت اصول فني هواپيمائي با در نظر گرفتن شرايط خاص زماني و مكاني و عمر مفيد آنها.

توزيع لوازم يدكي و ملزومات و تجهيزات مورد نياز حسب درخواست واحدهاي درخواست كننده و نظارت بر مصرف آنها.

تهيه و تنظيم دفتر انبارها و نگهداري حساب دفاتر مربوط به مصرف لوازم و قطعات يدكي هواپيما و ابزارهاي تحويلي.

تنظيم و به روز نگهداشتن آمار و اطلاعات انبارها براساس كاردكس بمنظور حفظ موازنه موجودي و برآورد از لوازم قطعات و ملزومات.

انجام تشريفات و اقدامات ضروري در خصوص فروش كالاها و لوازم اسقاطي براساس مقررات و آئين نامه ها و قوانيين مربوطه.


قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری