صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۱ تیر ۱۴۰۳ فارسی English
معرفيشرح وظايف :

اجراي قوانين و مقررات و آئيننامه هاي استخدامي .

پيش بيني نيروي انساني مورد نياز شركت براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي مربوط.

انجام اقدامات لازم بمنظور تهيه و تدوين طرح طبقه بندي مشاغل شركت .

اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و صدور احكام ناشي از اجراي آن حدود قوانين و مقررات مربوط.

استقرار نظام ارزشيابي براساس ضوابط طرح ارزشيابي ساليانه كاركنان دولت .

پيش بيني اصلاحات مورد نياز جهت جاري نگهداشتن طرح طبقه بندي مشاغل و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع تصويب كننده .

تشكيل پرونده و نگهداري كليه سوابق و مكاتبات و پرونده هاي استخدامي كاركنان و ساير پروندهاي موضوعي و مدارك مربوط به شركت.

تهيه و تنظيم آمار پرسنلي كاركنان و نگهداري و بروز رساني آنها .

انجام امور مربوط به بازنشستگان ، موظفين در حدود قوانين و مقررات مربوط .

تهيه طرحهاي رفاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه رفاه كاركنان شركت در چارچوب اعتبارات و مقررات .

ارائه خدمات مربوط به عمليات پرواز و ناويري به هواپيماي كشاورزي ، آموزشي و عبوري از منطقه.

پيش بيني تجهيزات و استقرار دستگاههاي مناسب و ماشين آتش نشاني در فرودگاه براي عمليات پروازي .

پيش بيني و برآورد و تامين و تهيه و توزيع وسائل و ملزومات اداري و خدمات پروازي فرودگاه.

انجام امور مربوط به حفاظت و تعمير و تنظيف ساختمانها و آشيانه هاي هواپيما و باند پروازي

انجام امور مربوط به ايمني زميني فرودگاه با هماهنگي مديريت عمليات پروازي در خصوص افزايش ضريب ايمني عمليات پروازي.

انجام امور مربوط به نگهداري ، تعمير و استفاده از وسائط نقليه و تنظيم برنامه كار روزانه رانندگان و نظارت بر استفاده صحيح از وسائط مذكور .

انجام امور مربوط به دريافت نامه ها و گزارش از مسئول دبير خانه و ثبت و توزيع كليه مكاتبات وارده ، صادره و بايگاني شركت .

انجام امور مربوط به تحريرات و چاپ و تكثير شركت .

جابجائي كاركنان ، ارسال قطعات ، بنزين و روغن هواپيماهاي عملياتي شركت در سراسر كشور براي ارائه عمليات پرواز .

انجام امور مربوط به ايمني زميني فرودگاه با هماهنگي مديريت عمليات پروازي در خصوص افزايش ضريب ايمني عمليات پروازي

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری