صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۳ آبان ۱۴۰۰ فارسی English
معرفيشرح وظايف :

همكاري در تهيه و تنظيم بودجه شركت و پيشنهاد اصلاح و ترميم آن در موارد لزوم .

وصول وجوه اعتبارات و تمركز آن در حساب بانكي و نگهداري حسابهاي مربوطه .

وصول درآمد سپرده ها و مطالبات شركت و انتقال آن به حسابهاي مربوطه طبق مقررات .

تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و برگه هاي تشخيص محاسباتي براساس قوانين و مقررات مربوطه .

رسيدگي و تسجيل كليه اسناد و مدارك مربوط به هزينه هاي شركت با توجه به مقررات و آئيننامه هاي مربوط .

تنظيم و نگهداري دفاتر قانوني شركت .

تهيه و تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان عملكرد شركت و ارائه آن به مراجع ذيصلاح .

تهيه و تنظيم صورتحسابها و گزارشهاي مالي مورد نياز و ارسال آن به مقامات و واحدهاي مربوطه .

بررسي حساب پايگاههاي عملياتي براساس گزارشهاي ماهانه .

كنترل وجوه ارسالي از پايگاههاي عملياتي و مقايسه آن با گزارشهاي ارسالي بمنظور تعيين مغايرت و اعلام آن به مقامات ذيربط .

موجودي گيري انبارهاي شركت برحسب مقدار و تعداد .

رسيدگي به حسابهاي كالاهاي وارده و صادره از انبارها و نگهداري تنظيم صورت موجودي براي ارائه به مقامات مربوطه .

نگهداري سپرده ، وجوه ، هزينه ها و اوراق بهادار

تنظيم و نگهداري حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

نگهداري حساب اموال دولتي

قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

پژوهشنامه محيط زيست

تفاهم نامه همكاري سه جانبه ، شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي ، شركت هواپيمائي ماهان و شركت هواپيمائي خدمات ويژه

اجرای عملیات محلولپاشی هوایی بمنظور مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری

اخذ تائيديه نظامنامه حراست از سازمان هواپيمائي كشوري

اجرايي شدن نظام نامه سيستم مديريت ايمني SMS) Safty Managment System) در فرودگاه قزوين