صفحه اصلی تماس با ما پرسش و پاسخ امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ فارسی English
معرفي


اهداف استقرار نظام كنترل كيفي شركت هواپيمايي خدمات ويژه

 • برقرار كردن يك سيستم كيفي مستقل به منظور نظارت بر تطابق و كفايت فعاليتها با روشهاي شرح داده شده در كتاب مهندسي و تعميرات شركت (MOM)
 • حصول اطمينان از انجام صحيح روشهاي تعمير و نگهداري و تضمين تداوم صلاحيت پرواز هواپيماها و قطعات هواپيما.
 • برقراري و اجراي يك برنامه مميزي براي روشها و امور تعمير و نگهداري هواپيما.
 • بازبيني و مميزي كردن روشهاي اجراي تعمير و نگهداري شركت هواپيمايي خدمات ويژه.
 • انجام مميزي قابل قبولي كه با بندهاي (F) و بخشهاي (M) سازمان هواپيمايي كشوري تطابق داشته باشد.
 • پايش تمامي فعاليتهاي پيمانكاران طرف قرارداد شركت در خصوص انجام امور هواپيمايي و تامين قطعات.
 • نظارت غير مستقيم بر كارايي قابل قبول تصميمات اتخاذ شده توسط كميته ايمني يا گروه ايمني شركت.
 • ارجاع مغايرت تصميمات اتخاذ شده توسط (NPH.M) با روشهاي تعمير و نگهداري به مدير عامل شركت براي اتخاذ تصميم گيري نهايي.
 • انجام مميزي نهايي امور انجام شده تعمير و نگهداري (شامل تعميرات جزئي و اصلاحات)
 • بازبيني و آماده نمودن گزارشات نهايي سوانح.
 • برگزاري جلسات كميته ايمني پرواز شركت و ايفاي نقش دبيري جلسات مذكور.(متذكر مي گردد كه رياست اين جلسه بر عهده مدير عامل شركت ميباشد.)
 • برقراي ارتباط مناسب با مدير واحد محهندسي و تعميرات و مدير واحد عمليات پرواز.
 • ارسال گزارشات مربوط به سوانح هواپيما به سازمان هواپيمائي كشوري (حداكثر 48 ساعت )
قزوین - کیلومتر 6 جاده قدیم تهران - روبروی انبار شرکت نفت
اخبار سایت

اصلاح اطلاعات مناقصه عمومي دو مرحله اي توسعه فرودگاه قزوين

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی - استاندار و نمایندگان محترم استان قزوین و ریاست محترم مجمع و هیات همراه از فرودگاه قزوین

بررسی نقش استارت آپ ها در اطفا حریق جنگل ها و ارایه خدمات کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری